Tingimused

E-post: jj523232156@gmail.com
Looja Skype: vladimir_nikol2
Whatsapp, telegramm, Viber: +375296919668

PÕHILISED MÕISTED
Järgnev kirjeldab tingimusi („Tingimused“), millele Forexfactory1 teenus („Teenus” või „Me“) pakub juurdepääsu veebisaidile, mis on leitud https://forexfactory1.com koos sellega seotud riigipõhiste saitidega („Sait“) kliendile, olenemata sellest, kas olete konto (nagu allpool määratletud) omanik („Teie“) ja selle toodete kasutamine saidi kaudu („Tooted “).
PALUN LOETAGE PRIVAATSUSPOLIITIKA, COOKIE POLIITIKA, RISKIDE HOIATUS JA KÕIGI JÄRGMISED TINGIMUSED, SEALHULGAS Erisätted, enne kui kasutate seda saiti. JÄTKAMATU JUURDEPÄÄSU VÕI KASUTAMISEKS KÄESOLEV KASUTUSELE VÕI KÕIKIDELE KÄESOLEVATELE TOODETELE, MÄRGITAKSE TÄIENDAVAD NING TINGIMUSED. Jätame endale õiguse neid tingimusi igal ajal muuta, eemaldada või lisada. Saidi või toodete kasutamine või teie isikuandmete esitamine pärast muudatusi tähendab, et olete nõus uuendatud kasutustingimustega.
Te mõistate ja nõustute, et Teenus võib saidi katkestada või seda igal ajal muuta ilma ette teatamata. Samuti mõistate ja nõustute, et Teenindus võib selle saidi kasutamise lõpetada või piirata mis tahes põhjusel ilma ette teatamata.

SINU KONTO
Osana protsessist, mis on vajalik saidil konto loomiseks („konto“) ja juurdepääsu saamiseks teatud toodetele, peate esitama oma täisnime, e-posti aadressi, parooli ja telefoninumbri („Registreerimismandaadid“) ”). Peate tagama, et teie registreerimistunnistused oleksid täpsed, tõesed ja ajakohastatud. Kui esitate valesid registreerimisandmeid, ei loeta riigihankelepingut sõlmituks.

Teie ainuisikuliselt vastutate teie e-posti aadressi ja parooli konfidentsiaalsuse eest ning peate viivitamata teatama meile oma konto volitamata kasutamisest. Te olete ainuisikuliselt vastutav kogu teie Konto tegevuse ja kasutamise eest.
Jätame endale õiguse lõpetada oma Konto, omal äranägemisel igal ajal ilma ette teatamata.

OSTJAD
Maksmine: meie toodete ostmiseks peate maksma teile kättesaadavaks tehtud makseviisi abil. Võime suunata teid meie usaldusväärsete makseteenuste pakkujate veebisaitidele. Teilt võidakse nõuda makseteenuse pakkujatega oma isiklike andmete (nt teie nimi, aadress, identifitseerimisnumber), finantsteabe (nt teie krediitkaardi number, pangakonto jne) ja mis tahes muu teabe jagamist. Nõustute, et kogu teave, mille te sellise ostuga seoses annate, on täpne, täielik ja ajakohane.
Te nõustute maksma kõik teie krediitkaardi, deebetkaardi või muu maksevahendi kasutamisega seotud kulud nende kehtivate hindade alusel. Samuti maksate kõik teie poolt soetatud ostudelt kehtivad maksud.
Uuendused: meie toodete ostmine, saate ühe aasta tasuta toetust ja uuendusi.
Tagasimaksed: tagastame teile, kui meie toode ei tööta. Sellisel juhul või kui te arvate, et olete süüdistanud ekslikult, peate meiega ühendust võtma 15i päeva jooksul pärast sellist tasu saamist. Tagasimakseid ei maksta rohkem kui 15 päeva vanuste tasude eest. Me jätame endale õiguse keelduda tagasimaksetaotlusest, kui me usume, et soovite meie tooted saada pettuse teel.

LAHTIÜTLEMINE
Kuna saidi esitatud sisuallikate arv on suurenenud ja elektroonilise levitamise ohtudest tulenevalt on sellises sisus ja saidil viivitusi, väljajätmisi või ebatäpsusi.
KÕIK SELLE VEEBISAIDI SISU JA TOOTED TAKATAKSE ILMA IGATEGISTIDETA. WEB-SITE FOREXFACTORY1.COM OMANIKUD JA TÖÖTAJAD EI SAA JA EI garanteeri SAIDIL SAADAVATE ANDMETE TÄPSUST, TÄIELIKKUST, VÄLJAKUTSETUST JA NÕUETLETATUD SELGITUSTE AINULT SELGITUSED.
Sellisel juhul ei tohi selle saidi omanikud ega tööandjad vastutada teid või kolmandatele isikutele mis tahes liiki finantskao, kaotatud kasumi, juhusliku või kaudse kahju eest, mis tuleneb otseselt või kaudselt info ja saidi toodete kasutamisest.

PIIRATUD LITSENTS
Forexfactory1 annab teile mitte-eksklusiivse, ülekantava ja piiratud isikliku litsentsi Saidi kasutamiseks ja kasutamiseks (“Litsents”). Käesolev litsents sõltub sellest, kas olete täielikult ja pidevalt järginud neid tingimusi. Te nõustute mitte müüma sellel saidil ostetud tooteid teistele müüjale ja mitte kopeerima Saidil ilmuvaid materjale ilma selle saidi omanike eelneva kirjaliku nõusolekuta. Te nõustute mitte kasutama mingeid veebisaidi teenuste elektroonilisi sidevahendeid mis tahes eesmärgil, mis on ebaseaduslik, kuritahtlik ja pealetükkiv teise isiku privaatsust, ahistamist, libelous. Te nõustute, et Signal2forex võib oma äranägemise järgi ja ette teatamata või ilma sellest teatamata lõpetada teie juurdepääsu kõigile või kõigile Teenustele ja Toodetele ning eemaldada mis tahes teabe või sisu.

ETTEVÕTTE ÕIGUSED
Forexfactory1 jätab endale õiguse peatada selle saidi või selle osa kasutamine igal ajal ning Te ei tohi sellega seoses Teenuse vastu nõudeid esitada.

LINGID KOLMANDATE ISIKUTE VIITEGA
See sait sisaldab hüperlinke kolmandate osapoolte veebisaitidele. Sellised hüperlingid on ainult teie viitamiseks ja informatsiooniks. Forexfactory1.com omanikud ei vastuta selliste veebisaitide sisu ega toimimise eest. Vastutate ainuisikuliselt mis tahes sisu kasutamise eest mis tahes muudel veebisaitidel, millele võite sellelt saidilt linkida.

TURU TEAVE
Forexfactory1.com võib teile teha kättesaadavaks finantsteabe, mis on loodud ettevõttesiseselt või saadud partneritelt („kolmandate osapoolte pakkujad”). See hõlmab finantsturgude andmeid, hinnapakkumisi, uudiseid, analüütikute arvamuste graafikuid ja andmeid („Turuinfo”).

Saidil esitatud turuteave ei ole mõeldud investeerimisnõustamiseks. Teeme selle teile kättesaadavaks ainult teie mugavuse huvides teenusena. Forexfactory1.com ja selle kolmandate osapoolte pakkujad ei garanteeri turuinfo täpsust, õigeaegsust, täielikkust ega korrektset järjestamist ega garanteeri selle kasutamisel mingeid tulemusi.

KASUTADA JA SAIDILE SAADA
Teie vastutate saidi juurde pääsemise vahendite pakkumise ja hooldamise eest, mis võivad sisaldada teie personaalarvutit või mobiilsideseadet, side riistvara ja telekommunikatsiooniliine.

Te garanteerite, et olete rakendanud oma arvuti ja selle kõigi andmete nõuetekohase kaitse. Te võtate kõik riskid, mis on seotud teie arvutis või seadmes oleva teabe kasutamisega ja säilitamisega, mille kaudu pääsete ligi saidile (edaspidi "arvuti").

Te nõustute, et Forexfactory1i teenus ei vastuta teie arvutisüsteemide, -andmete või -andmete kahjustamise või hävitamise eest, samuti viivituste, kadude või vigade eest, mis on tingitud arvutiseadmete või tarkvara rikkumisest või ebaõigest haldamisest.

Te ei avalda otseselt ega kaudselt mingil viisil Forexfactory1.com -i arvutiviirustele ega muule sarnaselt kahjulikule materjalile.

TEKNILISED PROBLEEMID

Mõistate, et tehnilised probleemid või muud tingimused võivad viivitada või takistada teie juurdepääsu saidile.

Nõustute mitte võtma Forexfactory1.com omanikke vastutavaks tehniliste probleemide, süsteemi tõrgete ja talitlushäirete, kommunikatsiooniliinide rikete, seadmete või tarkvara tõrgete ja süsteemi juurdepääsuprobleemide ning muude sarnaste arvutiprobleemide ja vigade eest.

Teenus Forexfactory1 ei taga, et pääsete saidile juurde igal ajal ja mis tahes geograafilises asukohas.

KAUBAMÄRGID JA AUTORIÕIGUSED
Kõik saidi sisus olevad tooted, pealkirjad, logod ja kaubamärgid kuuluvad saidi Forexfactory1.com omanikele ning on kaitstud autoriõiguse ja kaubamärgiseadustega.

Te nõustute mitte kustutama mis tahes autoriõiguse teateid materjalidest, mida sa saidilt printid või alla laadid. Te nõustute, et te ei reprodutseeri ega levita meie tooteid ega muud autoriõigusega kaitstud materjali, ilma et oleksid eelnevalt saanud Forexfactory1 teenuse omanike loa.

RIKKUMINE
Nõustute täielikult Forexfactory1.com omanikele hüvitama kõik nõuded, nõuded, kahjud, kulud ja kulud, sealhulgas õigusabikulud, mis võivad tekkida nende tingimuste teiepoolse rikkumise tagajärjel.

 

Viimati muudetud: 04 mai 2019